ბლოგი

ვამჩნევ ისეთ დეტალებს, რაზეც ადრე ყურადღებას არასდროს ვამახვილებდი.

,,კურსის განმავლობაში გამოვიმუშავე არა მხოლოდ ტექნიკური, არამედ თეორიული მიმართულებით მნიშვნელოვანი უნარები.” დღეს გრაფიკული დიზაინის კურსდამთავრებული, ნატა გარსევანიშვილი მოგიყვება საკუთარი